Gudstjeneste - Årsmøte

Jan Harald Hagen leder og taler. Hornmusikk og sang. Armékaffe. Etter gudstjenesten blir det et kort årsmøte med informasjon om korpsets aktiviteter, økonomi, framtidstanker m.m.

Sist oppdatert: