Inn i aktivitet ALLE MED, Frelsesarmeen Drammen
Frelsesarmeen Drammen - ALLEMED - Fritidsaktivitet og inkludering for barn og unge • Foto: Anna Samoylova, Unsplash
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Inn i aktivitet - ALLEMED, Trondheim

Barn og ungdom i levekårsutsatte familier.

Barn som vokser opp i levekårsutsatte familier er dessverre økende. Fattigdom fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og sportslige arenaer.

Vi ønsker å bidra til inkludering og deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge, uavhengig av foresattes sosiale eller økonomiske situasjon. Vi vil være et bindeledd mellom familien og fritidsarenaen. Vi ønsker at alle barn får mulighet til å bli med på en fritidsaktivitet i sitt nærmiljø, sammen med sine venner.

Ta kontakt, så kan vi ta en prat om hva vi kan gjøre for at barnet ditt skal kunne være med på den aktiviteten barnet selv ønsker.

Les mer om ALLEMED


KONTAKTINFO INN I AKTIVITET - ALLEMED, TRONDHEIM