Hakkebakkeskogen Trollstua barnehage
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Trollstua barnehage

Vår barnehage i Asker tilbyr en aktiv hverdag i naturskjønne omgivelser.

Trollstua barnehage ligger i rolige og naturskjønne omgivelser på Brendsrudtoppen i Asker. Vi har fem avdelinger, med blant annet en friluftsavdeling. Vi har skogen, Svartputt og andre flotte turområder i umiddelbar nærhet - og vi vet å gjøre god bruk av det!

Lekeområdene våre gir både motoriske og muskulære utfordringer. Vi har en aktiv hverdag med klatrestativer, husker, sklie, sandkasser, sjørøverskute og egen akebakke vinterstid.

Vi legger barnehagelovens kristne formål til grunn for vår drift. Dette betyr at gjennom vår holdning og formidling så ønsker vi at barna skal oppleve og lære om nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, menneskeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet. Vi bruker mye musikk og drama for å formidle våre verdier, og vi markerer også de kristne høytidene gjennom formidling av bibelfortellinger og sanger.

Vi er opptatt av progresjon i arbeidet med barna, og vektlegger god planlegging. Barns interesser og initiativ blir møtt og ivaretatt, og deres opplevelser og erfaringer danner grunnlaget for videre planlegging.

Barns utvikling og personalets praksis skal synliggjøres. Vi mener at dokumentasjon er viktig i forhold til evaluering av egen praksis og videre planlegging. Vi dokumenterer gjennom bilder, tilbakeblikk og gjennom den daglige samtalen med foreldre ved henting og levering. Vi vektlegger systematisk arbeid med vurdering, for å sikre at vi stadig er i utvikling.

Vi får levert varm lunsj til barna fire dager i uken, gjennom Barn til Bords. Melk og frukt serveres hele året. Mandager turdag, og da må barna ha med seg matpakke.

Samarbeid med foreldre er viktig for oss, er foreldrene trygge på barnehagen så gir dette også bedre forutsetninger for trygge barn. Vi legger til rette for gode velkomstrutiner, og vi gir tilbakemeldinger med omtanke - også i forhold til det vi synes er vanskelig. Vi vil møte foreldre med åpenhet og erkjennelse hver gang foreldre ønsker å ta opp det de er opptatt av. Foreldre skal oppleve at det de kommer med av spørsmål eller ønsker, skal behandles seriøst.

Vi bruker appen Vigilo barnehage, som en del av vår kommunikasjon. Vi tilbyr foreldresamtaler to ganger årlig, og har felles og avdelingsvise foreldremøter. Vi har foreldreråd, og et samarbeidsutvalg (SU).

Trollstua har en morsom historie. Denne lille idyllen i skogen - som det unge og velstående ekteparet gullsmed A. David-Andersen og fruen hadde som sitt drømmeferiested - ble gitt til Frelsesarmeen i 1912.

Gullsmed A. David-Andersen gikk rundt på området sammen med frelsesoffiser Othilie Tonning, og hadde med seg hunden sin. Othilie ville vite hva hunden het. «Troll», svarte han. «Da skal området kalles Trollstua», svarte Othilie. Her ble sommerkolonien Trollstua bygget, og tusenvis av Oslo-barn i alderen 2-8 år fikk fra 1913-ca. 1980 et herlig og styrkende opphold her ute.

Vi har to kuld her hver sommer; det første er ferdig den 28de juni, da har de været her i 7 uker. Saa nogen faa dage efter, naar vi faar stelt i stand sengene og værelsene, kommer næste kuld på 93 barn, og blir til slutten av august.
– Trollstua barnekoloni, juni 1922

Søk barnehageplass ved Trollstua

Søknad om opptak gjøres via Asker kommunes nettside. Vi følger kommunens opptaksrutiner hvor det er ett hovedopptak med søknadsfrist 1. mars -deretter har vi løpende opptak. Hvis du er interessert i en plass hos oss, ta kontakt med oss - vi tar deg gjerne med på en omvisning!

Når dere har fått tilbud om barnehageplass til oss, så vil vi legge til rette for at dere blir godt kjent med oss og vil avtale en oppstartsdato. En ny epoke starter den dagen barnet for første gang skal tilbringe dagene utenfor hjemmet. Det er viktig for oss at starten gjøres så «myk» som mulig.

De første dagene er det viktig at mor eller far er med, og at dagene ikke blir for lange. Barnet vil få anledning til å bli kjent med oss mens du er til stede, og vi får anledning til å bli kjent med deg. Dere vil bli møtt av barnets kontaktperson, som har hovedansvaret for å følge opp ditt barn i hverdagen. I den første tiden vil det være kontaktpersonen som har mest med barnet å gjøre, slik at det knyttes nære bånd mellom dem.

Våre avdelinger

Bukkene bruse (3-4 år)
Telefon: 48 86 11 46

Tommeliten (1-3 år)
Telefon: 47 97 31 02

Hakkebakkeskogen (5-6 år)
Telefon: 47 97 73 17

Rødstua (1-3 år)
Telefon: 47 48 38 61

Tyrihans (3-4 år)
Telefon: 48 86 55 69

Les mer om Frelsesarmeens barnehager

Sandkasse Trollstua barnehage vår

KONTAKTINFO TROLLSTUA BARNEHAGE


Frelsesarmeens barnehager, Trollstua

Brendsrudtoppen 60, 1385 Asker
Telefon: 66 78 74 86
Mobil: 414 11 917
Organisasjonsnr: 873 111 992