Kaffekopp
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Mat, støtte og veiledning

På Frelsesarmeens omsorgssenter i Drammen ønsker vi å vise omsorg for hele mennesket.


Hvem kommer på omsorgssenteret?

Her kommer det mange ulike folk som kan oppleve å være i en vanskelig situasjon. Vi møter minstepensjonister, barnefamilier, arbeidsledige, enslige forsørgere, ensomme, ny-fattige, innvandrere og rusmisbrukere.


Hva slags hjelp gis?

Vi gir hjelp på ulike måter, som mat, klær, sko og enkle møbler. I spesielle tilfeller kan det også gis økonomisk hjelp.

Mange trenger også ofte et vennlig menneske som har tid til en samtale. Vi ønsker å gi tid til å lytte, og tid til samtale/veiledning. Ved behov kan vi opprette kontakt med andre etater, institusjoner og organisasjoner.

Brukerorientert

Frelsesarmeen ønsker å drive en fleksibel og brukerorientert omsorgsvirksomhet. Vi ønsker spesielt å møte behov hos mennesker som faller utenfor andre hjelpetiltak.

Virksomheten bygger på det kristne menneskesynet, der Jesu ord og gjerning er et forbilde og rettesnor. Dette ønsker vi å synliggjøre gjennom den daglige driften av omsorgssenteret.

Frelsesarmeen arbeider ut fra at alle mennesker er like verdifulle, fordi menneskets verdi er gitt utenfra - fra Gud - uavhengig av egenskaper, ferdigheter, kultur og etnisk bakgrunn.


KONTAKTINFO MAT, STØTTE OG VEILEDNING


Frelsesarmeens omsorgssenter, Drammen

Thornegata 2, 3015
Telefon: 32 89 80 35
Bankkonto: 3000.33.69281
Vippsnr: 89190