Drammen

Frelsesarmeen har tilbudt «suppe, såpe og frelse» i Norge siden 1888. Her finner du våre tilbud i dette området.

I Drammen tilbyr vårt korps (menighet) en rekke ulike tilbud, og et inkluderende og levende kristent fellesskap som er åpent for alle. Vi har også et Omsorgssenter, som gir hjelp av forskjellig slag - som mat, klær, sko og enkle møbler - eller et vennlig menneske som har tid til å lytte. Vi har også Fretex - en attføringsbedrift, bruktbutikk, produksjonsbedrift og miljøbedrift. I Drammen har vi tre aktive tiltak innenfor barn- og familievern som tilbyr ulike former for hjelp og bistand til barn og deres familier.

Klikk her for vår Facebookside

Fra den 11. mars er alle samlinger, aktiviteter, grupper og gudstjenester avlyst, men hver søndag kl. 11.00 legger vi ut en nettgudstjeneste på Facebooksiden vår og på frelse.tv

Avlysningene gjøres i solidaritet med sårbare grupper og som et bidrag i den nasjonale dugnaden for å begrense utbredelsen av koronaviruset. Dersom situasjonen skulle endre seg før dette, vil samlinger og aktiviteter gjenopptas snarest mulig.

Faste aktiviteter i Drammen korps

Thornegata 2, 3015 Drammen

Mandager:
kl. 11.30: Hjemforbund annenhver mandag (oddetallsuker)
kl. 16.30: Mentor Mat og Prat (12-19 år) annenhver mandag
kl. 19.00: Hornmusikkøvelse

Tirsdager:
kl. 11.00: Formiddagstreff avd. Nedre Eiker annenhver tirsdag (oddetallsuker)
kl. 18.00: Mentor Life (12-19 år) annenhver uke (partallsuker)
kl. 18.00: Flerkulturell kvinnegruppe annenhver tirsdag (partallsuker)
kl. 18.30: Gospelkorøvelse annenhver tirsdag (oddetallsuker)

Onsdager:
kl. 10.00: Matutdeling
kl. 11.00: Babysang (0-1 år)
kl. 19.00: Kvinneforum (siste onsdag i måneden)

Torsdager:
kl. 11.30: Formiddagstreff annenhver torsdag (partallsuker)
kl. 17.30: Barnegrupper - Middag fra klokken 16.45
Jungedyra (1-4 år.) FA-kids (5-8 år) FA-tweens (8-13 år)
kl. 17.30: Messy Church – Generasjonsgudstjeneste (en torsdag i måneden)
kl. 19.00: Ungdomsklubb (fra 13 år)

Søndager:
kl. 10.30: Bønn
kl. 11.00: Gudstjeneste og søndagsskole
kl. 17.00: We are familiy – èn familie Generasjonsgudstjeneste (en søndag i mnd)
kl. 17.00: Salig Blanding – Musikkgudstjeneste (3-4 ganger i året)


VÅRE TILBUD I DRAMMENARTIKLER FRA DRAMMENKONTAKTINFO