Flagg

Informasjon fra lederkontoret

Forflytninger gjeldende fra 1. november 2020

Sist oppdatert:

Major Marie Skuland: Korpsleder, Røros korps

Kaptein Hanne Skog: Korpsleder, Mo i Rana korps

På vegne av territoriallederen

Bente S. Gundersen
sjefsekretær


RELATERTE SAKER