Jarl Martin Pedersen og Scott

Internrevisor

I september begynte Jarl Martin Pedersen som Frelsesarmeens nye internrevisor.

Sist oppdatert:

Han har bakgrunn fra risk management, compliance og governance og intern revisjon fra selskaper som Gjensidige, SEB, Posten og Statoil. Han er utdannet politi og har jobbet i Økokrim, Kripos, Politihøgskolen og Politidirektoratet. Jarl Martin forteller at han liker å utforske og analysere nye ting. Han er lidenskapelig opptatt av fag og livslang læring.

Frelsesarmeens nye internrevisor er gift, har voksne barn og border terrieren Scott. På fritiden er han glad i camping og friluftsliv, driver han med thriatlon på hobbybasis - og er medlem nr. 20 i Pedalkraft - mer enn bare sykling.

Hvorfor Frelsesarmeen

På spørsmål om hvorfor han søkte jobb i Frelsesarmeen, forteller han at han var innom søndagsskolen i barndommen, og sanket stjerner. - Jeg husker ikke hva som ble sagt eller hva jeg gjorde der, men søndagsskolen ga meg god-følelsen, som jeg har tatt med meg videre. Han trekker fram at Frelsesarmeen har fokus på behovene til mange av de mest sårbare i samfunnet og har en god og helhetlig tilnærming til de ulike behovene.

- At Frelsesarmeen har en faglig interessant inntektsside og mange ulike virksomhetsområder, dekker mange kompetanseområder, er geografisk spredt og et internasjonalt «konsern» teller også positivt for en faglig interessert internrevisor, understreker han.

Han gleder seg til å bli kjent med mange nye kolleger, til faglige diskusjoner og til å videreutvikle internrevisjonen i Frelsesarmeen.

Under rekrutteringsprosessen fikk jeg innblikk i verdiene: Synlige, nøkterne, til stede, relevante og grensesprengende, som jeg lett identifiserer meg med.
– Jarl Martin Pedersen, internrevisor

Frelsesarmeens Internrevisjon

Internrevisjon er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsaktivitet som har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre Frelsesarmeens drift. Den bidrar til at organisasjonen når sine målsettinger ved å benytte en systematisk og strukturert metode for å evaluere og forbedre effektiviteten og hensiktsmessigheten av Frelsesarmeens prosesser for risikostyring, internkontroll og governance. Internrevisor rapporterer funksjonelt til organisasjonens revisjonskomité i hovedstyret og organisatorisk til sjefsekretæren, oberst Bente Gundersen.

Internrevisor vil ha det overordnede ansvaret for å videreutvikle en moderne og risikobasert internkontrollfunksjon, med formål om å sikre at organisasjonen har sterke økonomiske og operasjonelle kontroller. Dette innebærer å etablere prosesser og rutiner for å styre og redusere organisasjonens risikoer og oppnå dens mål på en effektiv, systematisk og etisk måte, samt være en rådgiver for ledelsen.


RELATERTE SAKER