Frelsesarmeen logo

Oppdatering fra sentralt beredskapsteam

11. september 2020

Sist oppdatert:

Fortsatt fokus på smittevern

Vi ser dessverre stadige nye utbrudd i samfunnet. Samtidig ser vi også tegn til mindre fokus på smittevern, også i noen av våre sammenhenger.

De lokale utbruddene vi har sett i det siste kunne også skjedd hos oss. Dette er en vekker om at vi fremdeles må ha fullt fokus på smittevern på våre arrangementer og i den daglige driften av korps, institusjoner og kontorfellesskap.

Avstandsregler, hygiene, unngå felles bruk av utstyr og det å holde seg hjemme ved symptomer er like viktig nå som i mars.

I rusmiljøene er det generelt mindre smitte enn ellers i samfunnet. Allikevel har det også her den siste uken vært ett tilfelle av smitte på gata i Oslo. Frelsesarmeens rusomsorg gjør ingen ekstra tiltak i Oslo ut over det vi allerede gjør.

Gode tips til smittevern på arrangement

I prosedyren Gjenåpning av aktiviteter på korps finnes en Powerpoint som kan kjøres på infoskjermer. Denne er laget av Stavanger korps og deles her med alle. Et annet godt tips er å sette ut stoler to og to, med en meter imellom. Da kan to i samme husstand sitte sammen. De som ikke tilhører samme husstand, må sitte med en meters mellomrom.

Avstandsreglene er den viktigste enkeltfaktoren i smittevernet. Tilstrekkelig avstand er viktig både mellom møtedeltakerne og i sang- og musikkgrupper.

Julemesser

Mange lurer på om det lar seg gjøre å gjennomføre julemesser i år. Det vil det, og det jobbes med en egen prosedyre for dette etter mønster fra andre organisasjoner.

Smitte og karantene

Det er rapportert ett nytt bekreftet smittetilfelle siden forrige oppdatering.

Det er viktig at alle følger reglene for smittevern, slik at vi holder disse tallene så lave som mulig. Smitten har hittil vært lav – det er ingen selvfølge at det forblir slik.

Sentralt beredskapsteam kan kontaktes ved spørsmål på sentralberedskap@frelsesarmeen.no

På vegne av lederkontoret

Lise O. Luther

Ass sjefsekretær / sentralt beredskapsteam


RELATERTE SAKER