Pårørendehuset Sagene
Alt om vårt arbeid med rusomsorg

Pårørendehuset

Mange følelser er i bevegelse for deg som pårørende til en person med rusutfordringer. Vi lurer på hvordan du har det - og møter deg gjerne.

Vi vet at når noen vi bryr oss om blir syke, er det naturlig at vi ønsker å hjelpe. Dette kan gjøre at å ta vare på seg selv blir satt i andre rekke.

Pårørendehuset definerer en pårørende en som blir påvirket av en annens rusbruk. Som pårørende til en person med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse er det mange følelser i bevegelse, og gjerne over lengre tid. Som pårørende har du flere spørsmål enn svar, og mange synes det er godt å ha noen å prate med. Å snakke om det som er vanskelig kan gjøre utfordringer lettere å møte.

Det er ikke lett å gjøre noe med selve situasjonen du som pårørende står i, men vi møter deg på dine premisser. Pårørendehuset har ansatte med god og variert erfaring på feltet.

Vi er åpne for alle, og de fleste av våre aktiviteter er gratis. Du trenger verken avtale eller henvisning.

Foreløpig har vi kontaktpunkt i Oslo, Harstad og Tønsberg.


Hva kan vi kan tilby deg?

  • Gi informasjon om det du lurer på, enten om det handler om avhengighet og rus, eller hvilke rettigheter du som pårørende har.
  • Støttesamtaler om hvordan du har det.
  • Temakvelder og samtalegrupper
  • Sosialt treff med andre pårørende


Følg Pårørendehuset Oslo på Facebook


For fagmiljøer

Regjeringen vil føre en politikk som bidrar til at pårørende av personer med rus- og psykiske problemer blir tatt vare på̊ og får nødvendig avlastning, støtte, informasjon og faglig veiledning. Det er samtidig viktig å anerkjenne pårørende som en viktig ressurs både for brukeren og for helse- og omsorgstjenestene.

Pårørende er et viktig satsningsområde på rusfeltet. Men hvordan jobber man for avlastning, støtte, informasjon og faglig veiledning? Og er det noe spesielt med pårørende i rusfeltet som ikke gjelder andre pårørende?

Pårørendehuset jobber målrettet med å samle informasjon om temaet, både ved å jobbe direkte med pårørende, men også ved å holde oss oppdatert på det faglige som skjer i feltet. Pårørendehuset tilbyr blant annet:

  • Undervisning i tematikk som berører pårørende til personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse.
  • Veiledning og samtaler om arbeid med pårørende
  • Informasjon om hvordan jobbe med pårørende
  • Vi samarbeider gjerne med andre som jobber med pårørende
  • Kurs eller workshops for hvordan implementere pårørendearbeid
  • Systematisk arbeid i prosesser med pårørendearbeid hos institusjoner og lokale tiltak

Pårørendehuset stiller seg tilgjengelig både for aktører internt i Frelsesarmeen og eksterne aktører innen rusfeltet. Gjerne ta kontakt for mer informasjon om hvordan Pårørendehuset kan bistå med deres arbeid med pårørende.

Pårørendehuset gruppesamtale

KONTAKTINFO PÅRØRENDEHUSET


Frelsesarmeens rusomsorg, Pårørendehuset

Maridalsveien 158, 0461 Oslo
Mobil: 45971678

Pårørendehuset Harstad

Strandgata 35, 9484 Harstad