Frelsesarmeen hovedbilde
Alt om vårt arbeid med sårbare grupper

Mat, støtte og veiledning

Frelsesarmeens velferdssenter i Stavanger tilbyr støtte og matutdeling.

Vi har åpent tirsdager klokken 10.00-13.00, og onsdager klokken 10.00-13.00.

Disse dagene serverer vi frokost og middag for rusavhengige og andre vanskeligstilte. Alle måltidene er gratis, og man kan komme innom for en prat, en kaffekopp eller bistand til praktisk hjelp.

Tirsdager hver 14. dag har vi utdeling av matposer (partalls uker).


Kvinnegruppe

Torsdager klokken 10.00-13.00 har vi flerkulturell kvinnegruppe. Dette er et tilbud spesielt rettet mot kvinner med barn. Vi serverer mat, og har tilbud om ulike aktiviteter. Det er mulighet for å ta med seg barn, og vi kan tilby barnepass mens de voksne er på undervisning.


KONTAKTINFO MAT, STØTTE OG VEILEDNING


Frelsesarmeen, Stavanger korps velferdssenter

Kongsgata 50, Postboks 337, 4002 Stavanger
Telefon: 51 56 41 80/82
Bankkonto: 3000.31.98193