Fyrlyset corona 6694
Alt om vårt arbeid med sårbare grupper

Trenger du hjelp?

Arbeidet vårt fortsetter under korona-utbruddet. Vi bistår med blant annet mat, støtte og veiledning.

Felles for mange som tar kontakt med oss, er ordene «Jeg trodde aldri jeg skulle måtte ta kontakt med dere for å be om hjelp, men ...».

Dette viser bare at alle typer mennesker kan komme i livskriser og situasjoner som gjør at man for en periode må be om en håndsrekning, enten i form av mat, klær, varme, samtale eller veiledning.

Se eksempler på hva vi gjør under koronakrisen her.

Ta kontakt med oss lokalt

Rundt omkring i landet nå utfører vi blant annet oppsøkende arbeid, deler ut mat, er tilgjengelige via telefon, steller sår, tilbyr tak over hodet og tilrettelegger for digitalt fellesskap - som digitale gudstjenester.

Vi har tilpasset tilbudet/aktivitetstilbudet av hensyn til smittevern. Vi vektlegger likevel å tilby gode tjenester mot våre målgrupper, hvor vi søker å gi hjelp ut fra de behov og utfordringer vi registrerer.

Frelsesarmeen er organisert slik at hjelpen som gis, gis lokalt. Du kan derfor også ta kontakt med Frelsesarmeen nærmest der du bor - så vil vi hjelpe deg videre.

De fleste av våre lokale virksomheter har egne facebooksider, hvor du kan finne informasjon om endret drift av våre lokale tilbud og tjenester under korona-utbruddet.

Finn Frelsesarmeen lokalt her

Matutdeling gjennom et vindu i Oslo under Korona-utbruddet.

Vårt arbeid er avhengig av din støtte

Vi er svært takknemlige for all støtte vi har fått. Din støtte bidrar til å gjøre en forskjell for enda flere mennesker.

Støtt oss

Eksempler på ulike hjelpebehov

Meld deg gjerne som frivillig dersom du ønsker å bidra i hjelpearbeidet.


Kontaktinformasjon