Med din støtte kan vi hjelpe flere

Hvor ofte?
Slumstasjonen0234 beh

Støtt oss

Frelsesarmeen engasjerer seg gjennom holdningsskapende arbeid, forebyggende tiltak, rusbehandling, rehabilitering og inkludering. Vi møter mennesker i barnegrupper, ungdomstilbud, arrangementer eller andre steder i nærmiljøet. Vi møter dem i rusomsorgen, i fengslene, på slumstasjonen, på asylmottak, i Fretex, i barnevernet eller i barnehagene våre. Frelsesarmeens folk lever tett på mennesker med krevende liv. Enten det er fattigdom, rusavhengighet, kriminalitet – eller ensomhet isolasjon, skam og sykdom.


ANDRE MÅTER Å GI