Med din støtte kan vi hjelpe flere

Hvor ofte vil du gi?
Hvor mye vil du gi?
Slumstasjonen0234 beh

Støtt oss

Frelsesarmeen engasjerer seg gjennom holdningsskapende arbeid, forebyggende tiltak, rusbehandling, rehabilitering og inkludering. Vi møter mennesker i barnegrupper, ungdomstilbud, arrangementer eller andre steder i nærmiljøet. Vi møter dem i rusomsorgen, i fengslene, på slumstasjonen, på asylmottak, i Fretex, i barnevernet eller i barnehagene våre. Frelsesarmeens folk lever tett på mennesker med krevende liv. Enten det er fattigdom, rusavhengighet, kriminalitet – eller ensomhet isolasjon, skam og sykdom.


ANDRE MÅTER Å GI